Diseminacija

Projekat STEM Identities and Food Culture predstavljen je na Univerzitetu Johanes Kepler u Lincu na konferenciji Dizajn i vizuelizacija u STEAM obrazovanju održanoj od 15. do 19. maja 2023. godine.
(https://vvv.geogebra.org/m/fvvri2ct)

Projekat je predstavila Natalija Budinski, koordinatorka projekta.

Sertifkat o učešću:

Konferencija je bila dobra prilika da se projekat prikaže nastavnicima i profesionalcima koji se bave obrazovanjem i doprinese STEAM edukaciji.

Sa obrazovnog stanovišta, STEAM obrazovanje podstiče radoznalost, kreativnost, sposobnosti rešavanja problema i veštine saradnje. Imajući to na umu, promovisali smo projekat na konferenciji i imali za cilj da pružimo novi uvid u podučavanje STEM koncepta kroz aktivnosti kulture ishrane kako bismo poboljšali otpornost učenika.

Link do sažetka prezentacije:

https://vvv.geogebra.org/resource/zrpvckng/
vZbtNAkiIk1cnDai/material-zrpvckng.pdf

Projekat STEM Identities and Food Culture na RTV2