Kontakt

Projekat je kreiralo Udruženje građana “ruSTEM”  → www.rustem.rs

a podržan je od strane European schoolnet-a i Cisco-a.

Koordinatorka projekta je Natalija Budinski, profesorka matematike.

Pratite nas na:

IG → @stemidentitiesandfoodculture

FB → STEM identities and food culture

Video dnevnik: Zlatko Ruskovski

Narator: Dorotea Budinski

Dizajn loga: Igor Orsag

Veb dizajn: Nataša Džudžar

Jezički lektor: Aleksandra Herceg