O projektu

Ideja

STEM Identities and Food Culture podstiče učenje prirodnih nauka i matematike kroz pripremu hrane i povezivanje sa kulturom iz koje proizilaze pojedini recepti koji se pripremaju na časovima prirodnih nauka i matematike.

Nastava bazirana na kulturnom i kulinarskom konceptu povezuje učenike koji potiču iz različitih nacionalnih zajednica i različitog socio-ekonomskog porekla i podstiče njihovo aktivno uključivanje u različite nastavne aktivnosti.

Koraci

Zahvaljujući podršci Scientix STE(A)M Partnership Education Resilience u Evropi, udruženje građana “ruSTEM” će u okviru projekta STEM Identities and Food Culture ostvariti sledeće aktivnosti:

→ pisanje nastavnih planova za nastavu prirodnih predmeta i matematike koji uključuju kulturni aspekt kroz pripremu hrane za uzrast učenika starijih razreda osnovne škole, kao i za uzrast učenika srednjih škola

→ organizovanje fokus grupe nastavnika da bi se stekao uvid u zahteve savremenog obrazovanja

→ dizajniranje radionice za nastavnike i promocija primera dobre prakse

→ prevod sadržaja

→ snimanje video dnevnika o razvoju projekta

Osvrt na raznovrsne kulturne koncepte kroz kulinarstvo omogućava povećanje međusobnog razumevanja, stavljajući učenike u centar raznovrsnih aktivnosti koje dovode do povećanja angažovanja učenika u učionici, dok nastavni materijali doprinose raznovrsnosti sadržaja.

Scientix STE(A)M Partnership Education Resilience u Evropi

www.scientix.eu/projects/steam-partnerships/education-resilience

Evropska inicijativa koja se bavi prilagođavanjem obrazovanja na nastale situacije u lokalnom i globalnom okruženju je podržana od strane Scientix STE(A)M Partnerships i finansira je kompanija Cisco. Ova inicijativa teži da pronađe i podrži projekte koji ukazuju na izazove uključivanja učenika različitog kulturnog i jezičkog porekla u obrazovni proces. Odabrani projekti razvijaju dobre prakse koje predstavljaju alat za adekvatnu i glatku integraciju učenika i prezentuju svoje rezultate zainteresovanim donosiocima odluka.

Scientix

www.scientix.eu

Scientix je zajednica posvećena naučnom obrazovanju u Evropi, gde STE(A)M Partnerships podržava saradnju između Ministarstava obrazovanja, škola, nastavnika i donosioca odluka u razvoju istraživanja i testiranja inicijativa za nove pristupe i mogućnosti za kreativnu i inovativnu nastavnu praksu prirodnih predmeta i matematike.


Radionice za nastavnike

Projekat STEM identiteti i kultura ishrane započeo je organizovanjem fokus grupe koju čine STEM profesionalci i nastavnici iz škole Petro Kuzmjak.

Fokus grupa je na dve radionice razgovarala o sledećim temama:

• STEM obrazovanje koje oblikuje identitet učenika i podržava dobrobit učenika

• Strategije koje STEM čine inkluzivnim i dostupnim učenicima različitog porekla

• Integrisanje kulture ishrane u STEM lekcije

• Primeri koji koriste aktivnosti vezane za hranu za podučavanje naučnih koncepata kao što su hemija, biologija, primenjena nauka, matematika, fizika i tehnologija

• Načini uključivanja kulture ishrane u STEM predmete kako bi se poboljšalo angažovanje učenika i razumevanje STEM predmeta

• Promocija različitosti i zastupljenosti u STEM oblastima među učenicima

• Izazovi sa kojima se suočavaju učenici iz različitih kulturnih sredina tokom obrazovanja, sa akcentom na STEM

• Strategije za prevazilaženje stereotipa i predrasuda povezanih sa STEM obrazovanjem

• Povezivanje zahteva nastavnog plana i programa sa STEM lekcijama koje uključuju kulturu ishrane i identitete

Radionice su bile veoma uspešne i rezultirale su sa 20 lekcija koje bi mogle da se koriste u STEM učionicama. One su proizvod praktičnih primera i ličnih iskustava u podučavanju STEM sadržaja kroz identitete i kulturu ishrane. Predstavljene lekcije nude strategije i preporuke koje bi mogle poboljšati iskustvo učenja STEM koncepata i podstaći razumevanje dublje veze između STEM-a i ličnih identiteta.

Istraživanje kulture ishrane može pomoći učenicima da cene različite kuhinje, razumeju istorijski i kulturni kontekst različitih namirnica i podstiču kulturno uvažavanje. Ovaj način pomaže u prilagođavanju, suočavanju i oporavku od izazova, neuspeha ili nedaća sa kojima se mogu učeninici susresti tokom svog obrazovnog puta. Osnaženi učenici poseduju mentalnu i emocionalnu snagu, veštine rešavanja problema, istrajnost i način razmišljanja o sopstvenom razvoju.